הערב, תיקון ליל שבועות ב'חופים', הכותרת היא השאלה ללימוד בחברותא שאני מקווה שתתגבש. מוזמנים, ואם לא תגיעו אז הנה לכם תרגיל קטן לנעוץ בו את שיני המחשבה. פרטי האירוע ממש מתחת לתרגיל. להתראות.