The Storytelling Company Incסטוריטלינג קומפני | חברת מספרי סיפורים | The Storytelling Company Inc (סטוריטלינג קומפני) היא חברת יעוץ בינלאומית בתחום אמנות הסיפור: סיפור סיפורים (סטוריטלינג), נרטיב, וסיפור. החברה מחזיקה בגוף ידע ייחודי ומקיף ממנו נגזרים יישומים רבים, על פי צרכי הלקוחות.

הלקוחות המתאימים לעבודה אתנו, מגיעים כמעט תמיד עם אחת הבקשות הבאות:

"אנחנו צריכים שיפור יכולות בפרזנטציה ועמידה מול קהל"

"יש לנו רעיון, אנחנו לא מצליחים לתקשר אותו"

"אנחנו לא יודעים מה הסיפור שלנו"

"הסיפור שלנו מפוזר לגמרי, אנחנו צריכים מישהו שיעזור לנו לארגן ולתחזק אותו"

"שמענו שסטוריטלינג זה מאסט למנהלים. אנחנו רוצים להעביר אותם איזו הכשרה"

מגיעות גם בקשות רבות שיש להן הגדרה ברורה יותר.

רבים מלקוחות החברה מעדיפים לשמור תחת חיסיון את שיתוף הפעולה אתנו. לכן לא תמצאו כאן רשימת לקוחות מפורטת. החברה אינה מציעה שירותים על-פי חלוקה לוורטיקליים של תעשיות, מגזרים או תפקידים. פניות ממויינת בתוך החברה על-פי הכוונה שמאחורי הבקשות השונות, וההתמחויות הפנימיות הנדרשות כדי להיענות לבקשה.

דוגמאות לעבודות שביצענו עבור לקוחות:

מחקר ופיצוחהדרכההטמעה
זהות למותגים מורכבים

סיפורים לקווי מוצרים

תחקירים לאיתור שפה, נרטיבים וסיפורים

תחקירי עומק וכתיבת בריפים לעבודות עם מרכיב סיפורי

הכשרות מתקדמות למספרי סיפורים

פרזנטציה ועבודה עם קהל

שיפור מיומנויות הדרכה והוראה

כתיבת תכניות לימוד והדרכה שיש בהן מרכיב סיפורי

הנחלת שפת מותג כתובה ומדוברת

שיפור מיומנויות תקשורת ואמירת אמת בצוותים

ניהול אמנותי של אירועים בהשתתפות מספרי סיפורים

תיעוד וניהול זיכרון קולקטיבי של קהילה

על החברה

סטוריטלינג קומפני הוקמה בסוף שנת 2007 כחברה עסקית, שהגיעה מתוך הדיסציפלינה האמנותית העתיקה. יחד עם לימור שיפוני שהיא מנכ"ל החברה, פועלת במסגרת החברה קבוצת אנשי מקצוע המתמחים במגוון דיסציפלינות. הקו המקשר בין כולם – יכולת סיפור סיפורים משובחת, עיסוק מתמשך בחקר האמנות, ודחף פנימי להעמקה. עבורנו, המילה סטוריטלינג היא תרגום לאנגלית של המונח 'סיפור סיפורים'. זו שפה שפיתחה האנושות כדי לבנות את המארג החברתי שלה. לא אפנה חולפת, וודאי שלא מילת באזז.